Projectleider digitale toegankelijkheid en Single Digital Gateway

 • Provincie Limburg
 • 32 uur
 • Maastricht

Provincie Limburg zoekt een ervaren projectleider die de projecten digitale toegankelijkheid en single digital gateway in goede banen gaat leiden. Affiniteit met content, communicatie, informatievoorziening en verandermanagement? Neem dan even tijd voor deze vacature, wellicht is het een mooie match! 

Organisatie

De Provincie Limburg wordt geconfronteerd met een groot aantal wettelijke verplichtingen die te maken hebben met haar digitale dienstverlening. Sleutelwoorden hierbij zijn o.a. transparantie, inclusie en grensoverschrijdende dienstverlening. In het nieuwe Strategisch Informatiebeleid Limburg (SIBL) wordt hier verder op ingegaan. Een 2-tal van deze wetten, Digitale Toegankelijkheid en de Single Digital Gateway (SDG), heeft in de uitwerking als gemeenschappelijkheid een stevige content en communicatie component, een cluster-overstijgende implementatie, (organisatorische) complexiteit en informatievoorziening.

Digitale Toegankelijkheid

Vanaf 2018 is het tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In dit besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van alle overheidsinstanties moeten voldoen aan wettelijke toegankelijkheidseisen. Het besluit raakt de hele organisatie, immers we maken veel (interne en externe) documenten die aan de toegankelijkheidseisen moeten voldoen. Het doel van de digitale toegankelijkheidseisen is dat de digitale dienstverlening van de overheid toegankelijk wordt voor iedereen. Tevens is het wettelijk bepaald dat Nederlandse overheidsinstanties niemand mogen uitsluiten (inclusiviteit) en dat zowel personen met als zonder beperking of chronische ziekte gebruik moeten kunnen maken van de door hun aangeboden digitale dienstverlening.

Voor het project Digitale Toegankelijkheid zijn 3 hoofdonderdelen te onderkennen:

 • Verantwoordelijkheden en proces omtrent digitale toegankelijkheid structureel inrichten en eenduidig beleggen;
 • Provinciale websites (incl. intranet) laten voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Provinciale mobiele applicaties laten voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

SDG

De Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening die overheidsorganisaties verplicht Europese burgers en bedrijven middels één digitale toegangspoort te informeren over relevante producten/diensten (per december 2022) en procedures digitaal aan te bieden (per december 2023). De Provincie Limburg dient invulling te geven aan deze verordening en trekt voor de implementatie hiervan via de IDA (Interprovinciale Digitale Agenda) gezamenlijk op met andere provincies. Voor het SDG project zijn 2 verschillende onderdelen te onderkennen. Deze onderdelen dienen in samenhang te worden aangepakt:

 • Communicatie, gericht op het voorzien in en beheren van (uniforme) provinciale productinformatie en procedures conform eisen van de SDG;
 • Informatievoorziening, gericht op het inrichten van de informatievoorziening ter ondersteuning van het beheren en aanbieden van deze productinformatie en procedures aan de Europese digitale toegangspoort middels tussenkomst van de Nationale Portalen.
 • Beide onderdelen vergen afstemming op interprovinciaal niveau, binnen de provinciale organisatie en de CMS leverancier van de Provincie Limburg.

Functie

Voor de implementatie van elk van deze wetten wordt een project opgestart waarvoor een projectleider wordt ingehuurd, die gedurende (maximaal) één jaar of eerder bij einde opdracht voor 4 dagen per week beide projecten gaat aansturen. Het gaat om een projectleider met aantoonbare affiniteit en succesvolle ervaring met het uitvoeren van projecten met een sterke communicatie/content en informatievoorziening component.

Digitale Toegankelijkheid:

> Het plannen, aansturen en bewaken (zowel procesmatig als inhoudelijk) van initiële noodzakelijke maatregelen gericht op:

 • Inventarisatie/onderzoek op digitale toegankelijkheid en aanpassing/verbetering van websites, mobiele applicaties, formulieren en documenten van de Provincie Limburg zodat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen zoals verwoord in het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid;
 • Inventarisatie/onderzoek op digitale toegankelijkheid en aanpassen/verbeteren van de huisstijl en sjablonen van de Provincie Limburg zodat deze voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals verwoord in het tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid.
 • Het laten opstellen van toegankelijkheidsverklaringen.
 • Het adviseren, instrueren en begeleiden van beheerders bij het plan van aanpak om te voldoen aan de digitale toegankelijkheid.

> Het plannen, aansturen en bewaken (zowel procesmatig als inhoudelijk) van het structureel

> Inrichten en inbedden van een proces voor digitale toegankelijkheid met aandacht voor:

 • Bewustwording in de organisatie middels opstellen en uitvoering geven aan een communicatieplan;
 • Beleid en kaders m.b.t. digitale toegankelijkheid;
 • Bewustwording en training van medewerkers in m.b.t. het digitaal toegankelijk maken van documenten, formulieren en websites;
 • Inrichting van een helpdesk voor het digitaal toegankelijk maken van documenten;
 • Regelen van mandaat inzake verouderde websites en weigeren van niet toegankelijke content;
 • Input leveren aan inkoop en leveranciers voor contracten en naleving van de digitale toegankelijkheid;
 • Adviseren bij de aanschaf en gebruik van de nodige software om te kunnen voldoen aan de digitale toegankelijkheid.

> Deelnemen aan Interprovinciale overleggen inzake digitale toegankelijkheid.

SDG:

> Het plannen, aansturen en bewaken van werkzaamheden om te komen tot content die voldoet aan de eisen van de SDG gericht op:

 • Het inventariseren van de producten/diensten die vallen binnen de reikwijdte van de SDG, zowel voor het onderdeel productinformatie als procedures;
 • Voor relevante producten/diensten komen tot productinformatie die voldoet aan de SDG eisen waarbij onderscheid wordt gemaakt in provincie-overstijgende en provinciespecifieke productinformatie;
 • Voor relevante producten/diensten komen tot procedures die voldoen aan de SDG-eisen;

> Het plannen, aansturen en bewaken van werkzaamheden om te komen tot een structureel ingericht beheerproces om te blijven voorzien in content die voldoet aan de SDG-eisen;

> Het plannen, aansturen en bewaken van werkzaamheden om te komen tot een ingerichte dienst voor het aanbieden van SDG conforme hulp en ondersteuning in geval van vragen of problemen;

> Het plannen, aansturen en bewaken van werkzaamheden om te komen tot een ingerichte provinciale informatievoorziening zodanig dat:

 • SDG conforme productinformatie beschikbaar wordt gesteld in overeenstemming met afspraken die hierover landelijk en interprovinciaal worden gemaakt;
 • SDG conforme procedures beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met afspraken die hierover landelijk en interprovinciaal worden gemaakt;
 • SDG conforme diensten voor hulp en ondersteuning worden aangeboden in overeenstemming met afspraken die hierover landelijk en interprovinciaal worden gemaakt.

Bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerde in samenwerking met andere provincies, verschillende clusters binnen de Provincie Limburg en leveranciers van de betrokken informatievoorziening. De organisatorische complexiteit van dit project zit voor een belangrijk deel in het feit dat de content behoort tot de verantwoordelijkheid van verschillende clusters binnen de provincie de stakeholders uit die clusters op één lijn moeten worden gebracht. Hier ligt een belangrijke taak voor de projectleider.

Functie-eisen

Als projectleider Digitale toegankelijkheid en Single Digital Gateway:

 • Beschik je over aantoonbaar relevante werkervaring op het gebied van communicatie / content en informatievoorziening;
 • Heb je affiniteit met (publieke) informatievoorziening en kan je de manier waarop deze wordt georganiseerd doorgronden;
 • Heb je succesvolle ervaring met projectleiderschap / projectmatig werken, bij voorkeur in de publieke sector;
 • Heb je succesvolle ervaring met het op één lijn brengen van verschillende organisatieonderdelen en belangen;
 • Is ervaring met opdrachtgeverschap richting externe (markt-)partijen een stevige pré.

Daarnaast:

 • Beschik je over vaardigheden m.b.t. plannen, aansturen en bewaken (zowel procesmatig als inhoudelijk) van projectactiviteiten en kan je, daar waar nodig, noodzakelijke interventies plegen;
 • Kan je in verschillende organisatielagen de juiste verwachtingen managen en knelpunten bespreekbaar maken;
 • Signaleer je tijdig risico’s en vertaal je deze naar afdoende mitigerende maatregelen;
 • Adviseer je de opdrachtgever(s) bij formele besluitvorming rondom de twee projecten;
 • Doorgrond je de samenhang met de technische impact van de projecten en stem je projectactiviteiten af op de ondersteunende informatievoorziening van de organisatie;
 • Ben je in staat de samenhang tussen de projecten onderling én de reguliere werkzaamheden van de organisatie te duiden en dit te vertalen naar concrete projectactiviteiten;
 • Heb je gedurende de looptijd van de project doorlopend oog voor de impact op de reguliere werkzaamheden van medewerkers, neem je weerstand hieromtrent weg en zorg je voor een succesvolle adoptie van nieuwe kaders (‘verandermanagement’);
 • Ben je een ‘intermediair’ tussen de activiteiten op interprovinciaal niveau en de interne organisatieontwikkelingen, waarbij je belangen van de Provincie Limburg succesvol kan aandragen en verdedigen;
 • Geef je op heldere wijze invulling aan het opdrachtgeverschap namens de Provincie Limburg richting externe partijen, daar waar aanpassingen in de informatievoorziening aan de orde zijn.

Aanbod

De opdracht start z.s.m. gedurende een jaar voor 32 uur per week, met optie tot verlenging.

Inlichtingen

Heb je vragen over deze vacature? Bel dan gerust even met een van onze recruiters: 030-686 8001.

Solliciteren

Enthousiast geworden en wil jij graag in aanmerking komen voor deze mooie opdracht? Voldoe je aan de eisen en wensen? Bel met een van onze recruiters op 030-686 8001 of stuur je cv met motivatie via ‘Solliciteren’ hieronder. Je kunt reageren tot maandag 13 juni 09.00 uur.

Dit zijn de ervaringen

Goed contact en attente extra's

“De samenwerking met Bureau voor Overheidscommunicatie verliep allemaal heel erg soepel! Er was goed contact en het bloemetje dat je ontvangt als je start en het kerstcadeau zijn... Lees verder.

Uitstekende samenwerking en fijn contact

“Prima samenwerking met Bureau voor Overheidscommunicatie! Leuke opdracht bij Rijkswaterstaat, uitstekende bemiddeling, keurige administratieve afwikkeling en zeer fijn contact met... Lees verder.

Maurits Eykman

Betrokken, professioneel

“Wat me vooral aanspreekt, is de professionele en toch persoonlijke benadering. BvO heeft samen met mij gekeken wat er nodig is om die volgende stap te maken. Wat kun je nu echt goed?... Lees verder.

Mensenwerk van echte professionals

“Bij Bureau voor Overheidscommunicatie snappen ze wat je als communicatieprofessional voor de kiezen krijgt. Zelfs de zakelijke kant van tenderafspraken en gunningscriteria voor een... Lees verder.

Betrouwbare aanpakker

“Sinds april 2019 werk ik met veel plezier bij de provincie Noord-Holland. Ik werk hier als ZZP’er, maar ik heb de opdracht gekregen dankzij Bureau voor Overheidscommunicatie,... Lees verder.

Solliciteren

Vragen of direct contact over de vacature?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!