Beleidsverklaring

1 man en 2 vrouwen in overleg in een kamer
Interim communicatieprofessionals

Intermediair in alle communicatiedisciplines

We zijn een landelijk opererend bemiddelingsbureau dat volledig gespecialiseerd is in bemiddeling voor tijdelijke opdrachten en W&S trajecten van communicatieprofessionals voor de (semi-)publieke sector. Als (semi)-overheidsorganisatie kun je dan ook bij ons terecht met al je communicatievraagstukken. Heb je behoefte aan een interim communicatieadviseur? Of wil je de afdeling uitbreiden met een vaste contentspecialist? Alles is mogelijk. Dat biedt ook jou als professional volop kansen. Voor interim, detachering of vast.

Persoonlijk en duurzaam

Natuurlijk zijn we professioneel en kennen onze recruiters en consultants de (semi-)publieke sector en het vakgebied. In veel gevallen zelfs uit eigen ervaring. Maar de cruciale troef is toch dat we onze professionals en opdrachtgevers écht (leren) kennen. Zo weten we van onze professionals welke ervaring en hard skills ze hebben, maar ook over welke soft skills ze beschikken. En van onze opdrachtgevers kennen we in veel gevallen de vraag achter de vraag. Die ruimte benutten wij om duurzame relaties tot stand te brengen.

Kwaliteit

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van Bureau voor Overheidscommunicatie & Communicatiemensen.nu goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Om dat te bewerkstelligen heeft Bureau voor Overheidscommunicatie een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd in overeenstemming met de eisen van ISO 9001. Het voldoen aan de verwachtingen van klanten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staan daarin centraal.

Een combinatie van risico-inventarisaties, interne projectevaluaties, compliance op wet- en regelgeving, klanttevredenheidsanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat.

Bureau voor Overheidscommunicatie & Communicatiemensen.nu zullen er alles aan doen om de eisen t.a.v. kwaliteitsmanagement in de bedrijfsprocessen te integreren, alle middelen die nodig zijn om kwaliteitsmanagement te bewerkstelligen beschikbaar te stellen, te zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem de beoogde resultaten zal behalen en te zullen communiceren over het belang en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Doelen 2024/2025

Op basis van onze context- en stakeholderanalyses hebben wij kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld voor 2024/2025. Deze doelen zijn in lijn met de strategische richting van onze organisatie en hebben te maken met de volgende thema’s:

  • Objectief toetsen van ons kwaliteitsmanagementsysteem middels een ISO 9001 certificeringsaudit;
  • Integreren van onze kwaliteits- en informatiebeveiligingsmanagementsystemen (ISO 27001);
  • Verbeteren van de borging van onze processen;
  • Herzien van onze website om nóg beter onze identiteit uit te dragen;
  • Intensiveren van samenwerkingen met partners.

Scope

De scope van het managementsysteem is bepaald als:

“Werving, selectie en detachering van communicatieprofessionals”.

 Het managementsysteem is van toepassing op:

Communicatiemensen.nu B.V. en Bureau voor Overheidscommunicatie

Reykjavikstraat 1

3543 KB Utrecht