Diversiteit en inclusie

2 vrouwen die op een bank zitten en met elkaar in gesprek zijn

Bij Bureau voor Overheidscommunicatie geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie en van maatwerk voor ieder mens. Dit zijn voor ons belangrijke waarden.

Om het talent van ieder mens ten volste te benutten vormen diversiteit en inclusie (D&I) een onmisbaar onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Sinds onze oprichting in 2005 werken we aan een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

Daarnaast helpen we opdrachtgevers actief op weg door met hen het gesprek aan te gaan over het voordragen van een zo divers mogelijk aanbod aan communicatieprofessionals. Eén van de manieren die we daarvoor aanbieden is het gebruik van geanonimiseerde cv’s waarop geen vermeldingen staan van naam, leeftijd of geslacht.

Borging

We borgen D&I in ons beleid via onder meer de volgende initiatieven:

1. Antidiscriminatiebeleid en -verklaring

Wij hebben sinds 2019 een antidiscriminatiebeleid dat berust op de visie dat ieder mens eerlijk, respectvol en gelijk behandeld dient te worden – mét oog voor de unieke kwaliteiten van iedereen.

Als onderdeel van ons beleid vragen we iedere medewerker en (nieuw) geplaatste kandidaat onze antidiscriminatieverklaring, te ondertekenen. Hiermee verklaart men iedereen gelijk en respectvol te behandelen.

2. D&I Projectleider

Wij hebben een projectleider D&I, Diana van Oosterhout (tevens HR & Contractmanager), die discriminatie en D&I op de kaart zet binnen onze organisatie en initiatieven aanstuurt. Zij heeft sinds 2020 als taak om D&I ontwikkelingen te delen binnen onze organisatie en bewustwording te vergroten over thema’s zoals discriminatie op de werkvloer, man-vrouwafspiegeling en LGBTI+.

3. Onze D&I- Speerpunten

  • Herkennen van alle vormen van talent. We scheppen de voorwaarde(n) om iedereen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Dit doen we door het (h)erkennen van ieders diverse en unieke kwaliteiten.
  • Transparantie in onze dienstverlening en gelijke behandeling van anderen. Wij maken geen onderscheid op basis van kenmerken zoals leeftijd, gender, (lichamelijke) beperkingen, geaardheid, culturele achtergrond of religie.
  • Vergroten van begrip voor anderen en bewustzijn over D&I. Wij organiseren kennissessies over een onderwerp binnen D&I.

4. Aansluiten bij D&I-initiatieven

We hebben ons aangemeld voor het Charter Diversiteit van SER.